Název projektu: Vývoj exkluzivní židle Rocket

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0002866

Program podpory: APLIKACE I. VÝZVA – BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE

Předmětem projektu je vývoj židle s pracovním názvem Rocket, která bude mít zcela nové charakteristiky. Půjde tak o zcela ojedinělý produkt, s kterým bude žadatel pronikat na velkých amerických i evropských trzích. Dle poznatků žadatele je zde veliká příležitost, protože v oboru už řadu let nebylo nic nového vymyšleno. V rámci způsobilých výdajů projektu půjde o mzdové náklady vývojového týmu, nákupy materiálu pro vývoj, možná externí spolupráci s odbornou společností při VaV, certifikaci produktu a režijní náklady s vývojem spojené.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vyberte si a otestujte si svou židli u nejbližšího prodejce. Zvláště pak modely THERAPIA doporučujeme pečlivě odzkoušet u autorizovaného prodejce nebo se poradit o její vhodnosti se spolupracujícími fyzioterapeuty. Orientovat se můžete dle značek, které označují prodejce sortimentu PROWORK, autorizované prodejce THERAPIA či spolupracující fyzioterapeuty.

PROWORK spol. s r.o.

Jungmannova 1119/2a
Krnov, Pod Cvilínem
794 01

Telefon a Fax

+420 554 618 040

+420 554 614 725

PROWORK